DHZ Rovensko

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!"

Úvodná stránka

 Nech kdekoľvek požiar planie, ja splním svoju povinnosť. Životy spasiť, Pane, daj že mi sily dosť.

V náručí vyniesť dieťa. Kým ešte nevyprší čas, ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.

Na stráži stojím stále, pretože povolaný som, pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho dom.

Ak z tvojej vôle má sa stať, že sám pri tom život stratím, požehnaj Pane, mojej rodine a láskavou rukou vráť im čo pri plnení poslania som iným dal.

Amen.

-------------------------------

---------------

 
DHZ Rovensko ďakuje za návštevu našich stránok