DHZ Rovensko

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!"

Niečo o DHZ

Prvý zápis o DHZ Rovensko  pochádza z kroniky OV DPO Senica a je z roku 1923. Aj keď po zakladateľoch DHZ Rovensko sa zachovali  fotografie staršie ako je tento rok , budeme  rok 1923  považovať za oficiálny rok vzniku DHZ Rovensko.  Od tohto roku až po súčasnosť  sa v DHZ vystriedalo mnoho členov a možno práve preto, aby sme niekoho neopomenuli, pretože informácie o histórii  nie sú  úplné, k histórii iba toľko. Tým však nechceme povedať, že by sme na členov zabudli, sme radi, že v našom DHZ, či už boli alebo sú ľudia odhodlaní  pomôcť  druhému.            Všetkým členom vzdávame „Česť!“

V roku 2008 zbor prešiel reorganizáciou a bol zvolený nový výbor, ktorí pracuje v zložení: Karol Jelínek – predseda  DHZ;  Jozef  Rehák – veliteľ  DHZ; Ľubomír Vašica – tajomník  DHZ; Katarína Bajanová – pokladník  DHZ; Tomáš Kalamen – strojník  DHZ.

Zbor má 18 členov, z toho 13 aktívnych  a 5 prispievajúcich.  Všetci členovia DHZ Rovensko, tak ako aj naši predkovia,  ideme  spolu v duchu hesla                „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!“

************DHZ ROVENSKO************

ROVENSKO.gif

 
DHZ Rovensko ďakuje za návštevu našich stránok