DHZ Rovensko

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!"

Členovia & Výbor

Výbor DHZ

predseda DHZ  -  Karol Jelínek

veliteľ DHZ  -  Jozef Rehák

tajomník  -  Ľubomír Vašica

strojník  -  Tomáš Kalamen

pokladník  -  Katarína Jelínková

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 
DHZ Rovensko ďakuje za návštevu našich stránok