DHZ Rovensko

"Bohu na slávu, blížnemu na pomoc!"

Členovia & Výbor

Prispievajúci členovia DHZ

Pavol Jelínek

Viliam Jamriška

Stanislav Jamriška

Stanislav Pánik

Rastislav Kubina

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DHZ Rovensko ďakuje za návštevu našich stránok